BELGE BİLGİ MERKEZİ

Belge Bilgi Merkezi, TEMA Vakfı’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda çevre ve erozyonla ilgili kayıtlı her türlü bilginin erişimine, düzenlenmesine, yeniden biçimlenmesine, yorumlanmasına ve iletilmesine yönelik hizmetleri yerine getirmek ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Eğitim Bölümü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Vakfın arşivcilik ve kütüphanecilik hizmetleri Belge Bilgi Merkezi tarafından gerçekleştirilmektedir. Belge Bilgi Merkezi’nde çoğu bağış yoluyla sağlanan kitaplardan oluşan kütüphane kolleksiyonu ve vakfın faaliyetleri ve etkinlikler sonucunda üretilen ve elde edilen video kaset, cd, fotoğraf, dia, afiş, broşür vb. görsel işitsel materyallerden oluşan arşiv kolleksiyonu bulunmaktadır.

Belge Bilgi Merkezi hafta içi 08:30-17.30 saatleri arasında okuyucu ve araştırmacılara hizmet vermektedir. Bu hizmetlerden genel olarak vakıf çalışanları, ilköğretim öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri istifade etmektedirler. Bu hizmetlerin daha fazla kişiye ulaşabilmesi ve uzaktan erişimin sağlanması amacıyla hazırlanan katalog tarama programı web sitemize eklenmiştir.

İlk olarak yalnızca künye bilgilerinin yer alacağı tarama programına daha sonra belgelerin içindekiler bölümü de eklenecektir.

Geniş kitlelerce çevre konularında kaynak olarak başvurulan TEMA Vakfı yayınlarından bazılarının baskısı bir süre önce tükenmiştir. Bu kitaplara sahip olmak ve faydalanmak isteyenlerin yoğun talebi üzerine baskısı tükenen TEMA Vakfı Yayınları pdf formatında dijital ortama aktarılarak web sitesinde tüm çevre dostlarının hizmetine sunuldu.

 


Toplam Doküman Adedi :  4.612
Toplam Kitap Adedi : 3.734
Toplam Süreli Yayın Adedi : 131
Toplam Görüntülü Yayın Adedi : 540
Gelişmiş Arama:
Kitap:
Süreli Yayın:
Görüntülü Yayın: